İktidar uzantısı ODTÜ Rektörlüğü, kampüste izinli alanlar hariç eylem yapılmasını yasakladığını duyurdu

Saray rejiminin ODTÜ’deki uzantısı olan ve yıllardır adım adım kampüsün devrimci geleneğini tasfiye etmeye çalışan ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-mail ile kampüs içerisinde “eylem ve basın açıklaması yapılabilecek alanlar” olarak belirlediği bölgeleri tebliğ edip, başta rektörlük önü olmak üzere okulun geri kalanında öğrencilerin toplantı, eylem ve yürüyüş yapma haklarını tanımayacağını ve cezalandıracağını ilan etti.

Kanunlarla yasaklanamaz anayasal ve temel haklardan olan gösteri, eylem ve toplantı hakkını ve ODTÜ’deki örgütlü öğrenci mücadelesi kültürünü 2911 sayılı kanuna dayanarak ortadan kaldırmaya çalışan rektörlük, izinli alanlar olaraksa İİBF A Binası ile Üçlü Amfi önünü “lütfetti”.

ODTÜ bileşenleri ve kamuoyu tarafından tepki toplayan ve 4 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen düzenlemenin, ODTÜ geleneklerine uygun olarak direnişle karşılaşması bekleniyor.

Exit mobile version